34 жилийн түүх

Танилцуулга

1990 оны Ардчилсан хувьсгал ялаад удаагүй байхад буюу 1991 онд МУИС-ийн харьяанд Олон Улсын Харилцааны Дээд Сургуулийг (ОУХДС) үүсгэн байгуулсан нь туурга тусгаар Монгол Улсын түүхэнд гадаад харилцааны үндэсний боловсон хүчин бэлтгэх анхны сургууль байсан билээ. Үүнээс өмнө манай улс гадаад харилцааны мэргэжилтнүүдээ ЗХУ болон социалист бусад орнуудад  голчлон бэлтгэсээр ирсэн бөгөөд социалист хамтын нөхөрлөлийн эрх ашгийг эн тэргүүнд тавьсан өрөөсгөл гадаад бодлого явуулж байв.

 

дэлгэрэнгүй

Сургалт

Бакалаврын сургалт сургалт сургалт
Магистрын сургалт сургалт сургалт
Докторын сургалт сургалт сургалт
Богино хугацааны сургалт

УДИРДЛАГА, БАГШ АЖИЛЧИД

Дээш