Оюутны үйл ажиллагаа

Оюутны зөвлөлөөс жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг үйл ажиллагааны жагсаалт:

 • “Шинээр элсэгчдийн чиглүүлэх өдөрлөг
 • “Монголын нууц товчоонд нэвтрэхүй” тэмцээн
 • МУИС-Олон Улсын Харилцаа Нийтийн Удирдлагын Сургуулийн урлагийн наадам
 • МУИС-Олон Улсын Харилцаа Нийтийн Удирдлагын Сургуулийн спортын наадам
 • Оны үйл ажиллагааг дүгнэх ёслолын үйл ажиллагаа
 • Олон улсын харилцааны оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
 • Төрийн удирдлагын оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
 • Дипломат хувцасны өдөрлөг
 • Нэрийн хуудасны өдөрлөг
 • SIRPA STUDENT FORUM асуудал шийдэл хэлэлцүүлэг
 • Бакалаврын түвшний оюутнуудын эсээ бичлэгийн уралдаан
 • Оюутанд зориулсан цуврал цахим контент
Дээш