Бакалаврын сургалт

Олон улсын харилцаа

Монгол улсын гадаад бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэх, олон улсын харилцааны нөхцөл байдалд дүн шин шинжилгээ, үнэлэлт дүгнэлт өгч чадахуйц мэдлэг чадвартай, олон улсын улс төр, эдийн засаг, эрх зүйн харилцааны чиглэлээр мэргэшсэн, гадаад хэлний өндөр мэдлэгтэй гадаад харилцааны салбарт ажиллах чадвар, дадал эзэмшсэн олон улсын харилцааны мэргэжилтэн бэлтгэх эрхэм зорилготой.Судалгааны ерөнхий чиглэл
Монгол Улсын гадаад бодлого, гадаад харилцаа, дипломат ажиллагаа
 • 1. Монгол улсын гадаад бодлого
 • 2. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал
 • 3. Монголын дипломат ажиллагаанд гарч буй өөрчлөлт шинэ хандлага
 • 4. Иж бүрэн түншлэлийн асуудал
 • 5. Даяаршлын үеийн Монгол улсын соёлын дипломат ажиллагаа
 • 6. Монголын урьдчилан сэргийлэх дипломат ажиллагаа (Preventive Diplomacy)
 • 7. Хилийн чанадад суугаа монголчуудын талаар явуулж буй бодлого
 • 8. “Улаанбаатарын яриа хэлэлцээ”-ний гүйцэтгэх үүрэг сорилт
 • 9. Цөмийн зэвсгийн эсрэг дэлхий нийтийн тэмцэл дэх Монгол улсын оролцоо
 • 10. НҮБ ба Монгол улс
 • 11. Монгол улс АНД-ын ЭЗХА /АПЕК/-нд нэгдэн орох боломж сорилт
 • 12. Монгол улсын гадаадын хөрөнгө оруулалт хандлага
 • 13. Монгол улсын гадаад худалдаанд тулгарч буй зорилтууд
 • 14. Монгол улсын эдийн засгийн гадаад харилцаан дахь бүс нутгийн асуудал
 • 15. Стратегийн түншлэлийн хүрээн дэх Монгол Хятад Оросын харилцаа
 • 16. Монгол-Хятадын харилцаа
 • 17. Монгол-Оросын харилцаа
 • 18. Монгол улс-БНАСАУ-ын харилцаа
 • 19. Монгол-Японы харилцаа
 • 20. Монгол-АНУ-ын харилцаа
 • 21. Монгол улс-ЕХ-ны харилцаа
 • 22. Монгол-Вьетнамын харилцаа
 • 23. Монгол-Энэтхэгийн харилцаа
 • 24. Монгол-Казахстаны харилцаа
 • 25. Монгол-Туркийн харилцаа
Хоёр талын харилцаа, орон судлал
 • 1. Хятадын гадаад бодлого дипломат ажиллагаа
 • 2. Хятадын иж бүрэн стратегийн түншлэлийн бодлого
 • 3. Хятадын “Торгоны замын” бодлого
 • 4. БНХАУ-ын баялгийн “Go out strategy”
 • 5. Талын Монголын дэд бүтцийн төсөл
 • 6. Хятад-АНУ-ын харилцаа
 • 7. Хятад-Японы харилцаа
 • 8. ОХУ-ын гадаад бодлого дипломат ажиллагаа
 • 9. ОХУ-аас ЗХА-д баримталж буй бодлого
 • 10. Орос-Хятадын стратегийн түншлэл
 • 11. Орос Хятадын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
 • 12. Орос-АНУ-ын харилцаа
 • 13. ОХУ-ЕХ-ны харилцаа
 • 14. Обамагийн Оросын талаархи бодлого
 • 15. АНУ-н АНД-н бодлого
 • 16. Солонгосын хойгийн асуудал
 • 17. ОХУ-Латин Америкийн харилцаа
 • 18. ОХУ-Украйны харилцаа
Бүс нутаг судлал
 • 1. Ази Номхон далайн бүс нутаг
 • 2. АПЕК
 • 3. АСЕМ
 • 4. АСЕАН
 • 5. Зүүн Азийн хамтын нөхөрлөл
 • 6. Бүс нутгийн хүрээлэн буй орчны хамтын ажиллагаа
 • 7. Монгол улсын бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид нэгдэх зорилт
 • 8. ЗХА ба эрчим хүчний түүхий эдийн хамтын ажиллагааны асуудал
 • 9. Ойрхи Дорнод Хойт Африкийн асуудлууд
 • 10. Евроазийн хөгжлийн байдал чиг хандлага
 • 11. Евроазийн ЭЗ-ийн Холбооны зорилго хөгжлийн төлөв
Олон улсын эдийн засгийн харилцааны чиглэлээр
 • 1. АНД-ын худалдааны хэлэлцээр /АПТА/ Монгол улс нэгдэн орох тухай
 • 2. БРИКС-ийн орнуудын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
 • 3. Гадаад харилцааг эдийн засагжуулах хөтөлбөр
 • 4. Гадаад бодлогод нөлөөлөх эдийн засгийн хүчин зүйлс
 • 5. Хөрш орнуудаас Монголын төмөр зам нүүрсний талаар явуулж буй бодлого
 • 6. БНХАУ-ын эрдэс баялгийн салбар дахь гадаад худалдааны бодлого
 • 7. МУ ба ОХУ-ын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
 • 8. Монгол-Хятадын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
 • 9. ЗХА-ийн орнууд болон МУ-ын худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
 • 10. Ази
 • 11. Номхон далайн бүс нутгийн ЭЗХА-нд МУ нэгдэн орох тухай асуудал
 • 12. Монгол улс бүс нутгийн интеграцид хамрагдах нь /Зүүн-Төв-Зүүн Хойд Ази/
 • 13. Монгол улс бүс нутгийн дэд бүтцийн хөгжил
 • 14. Жижиг дунд бизнесийг дэмжих ОУ-ын туршлага
 • 15. Монголын хөдөлмөрийн зах зээл дэх гадаад ажиллах хүчний судалгаа
 • 16. Гадагш чиглэсэн ажиллах хүчний шилжих хөдөлгөөний судалгаа
 • 17. Жижиг улсын эдийн засгийн дипломат ажиллагаа
 • 18. Дэлхийн зах зээл дээрх гадаадын шууд ХО ба МУ дахь ГШХО-ын төлөв
 • 19. Монгол Улсаас ДХБ-д элсэхдээ авсан үүргийг хэрэгжүүлэх нь
 • 20. Хөрш орнууд
 • 21. Монгол Улсын банк-санхүүгийн салбар дахь хамтын ажиллагаа
 • 22. Хариуцлагатай уул уурхайн олон улсын туршлага
 • 23. Монгол Улс ба гуравдагч хөршийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа
Дэлхийн асуудлууд
 • 1. Олон улсын харилцаан дахь соёл иргэншлийн мөргөлдөөн
 • 2. Дэлхийн дипломат ажиллагаанд гарч буй шинэ чиг хандлага сорилт
 • 3. Бага буурай орны гадаад бодлогын онцлог
 • 4. НҮБ-ын шинэчлэлийн явц үр дүн сорилт
 • 5. Олон улсын эрх зүй дэх шинэ субъект: Үндэстэн дамнасан корпораци
 • 6. Аюулгүй байдлын хамтын ажиллагаан дахь шинэ хэм хэмжээ ба зарчим
 • 7. Дулаарал байгаль орчны хамгаалалтын талаархи бодлого үйл ажиллагаа
 • 8. Далайд гарцгүй орнуудын нийтлэг эрх ашиг хамтын ажиллагаа
 • 9. Нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлсэн орнуудын хөгжлийн онцлог хамтын ажиллагаа
 • 10. Геополитикийн хямрал хийгээд Украйн улс

Нийтийн удирдлага

Шинэ, олон улсын жишигт нийцсэн сургалт, төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу ерөнхий суурь, мэргэжлийн, мэргэшүүлэх болон сонгон суралцах хичээлүүдийг судлан амжилттай суралцан хөтөлбөрийн онцлогт тохирсон мэргэжлийн буюу үйлдвэрлэлийн дадлагыг холбогдох нийтийн удирдлагын бүхий л төрлийн байгууллагуудад гүйцэтгэдэг. Нийтийн удирдлагаар олон улсын түвшний шаардлагыг хангасан бакалаврын түвшний боловсрол олгоно.Судалгааны ерөнхий чиглэл
 • 1. Нийтийн удирдлага
 • 2. Төрийн удирдлага
 • 3. Төрийн бус байгууллагын удирдлага
 • 4. Төрийн өмчийн оролцоотой байгууллагын удирдлага
 • 5. Төр олон нийтийн харилцаа
 • 6. Төрийн захиргааны онол
 • 7. Төрийн захиргааны менежмент
 • 8. Төрийн санхүүгийн удирдлага
 • 9. Төрийн байгууллагын хүний нөөцийн удирдлага
 • 10. Төрийн нийгмийн хамгааллын бодлого
 • 11. Төрийн албан хаагчийн ёс зүй
 • 12. Төрийн чанарын удирдлага
 • 13. Төрийн хяналт
 • 14. Төрийн бүтээмж
 • 15. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлт
 • 16. Нутгийн өөрөө удирдах ёс
 • 17. Шударга бус өрсөлдөөний зохицуулалт
 • 18. Төрийн нийгмийн хариуцлага
 • 19. Цахим засаглал
 • 20. Харьцуулсан төрийн захиргаа
 • 21. Төрийн аудит
 • 22. Төрийн бодлого хэрэгжүүлэлтийн шинжилгээ
 • 23. Иргэдийн оролцоо
 • 24. Төр хувийн хэвшлийн түншлэл
 • 25. Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлага

Улс төр судлал

Улс төрийн шинжлэх ухааны чиглэлээр мэргэшсэн, улс төрийн тогтолцоо, түүний элементүүд, улс төрийн үйл явц, улс төрийн харилцаа, улс төрийн онол, улс төрийн соёл, дотоод ба гадаад улс төрийн бодлого зэрэг асуудлуудын хүрээнд тулгамдсан асуудлыг шүүмжлэлт сэтгэлгээ, нотлох баримт, судалгааны арга зүйд үндэслэн тайлбарлах, судлан шинжлэх, харьцуулан дүгнэх чадвартай мэргэжилтнүүдийг бэлтгэхэд оршино.Судалгааны ерөнхий чиглэл
 • Дэлхийн улс төрийн бодлого,
 • Ардчилсан засаглал ба иргэний нийгмийн оролцоо,
 • Улс төрийн сэтгэлгээний түүх,
 • Монголын үндсэн хуульт ёс,
 • Харьцуулсан улс төр,
 • Улс төрийн бодлогын анализ,
 • Парламентын улс төр,
 • Улс төрийн ёс зүй,
 • Монголын улс төр, сонгууль, сонгуулийн систем,
 • Улс төрийн бодлогын социологи,
 • Улс төрийн бодлогын сэтгэл судлал,
 • Улс төрийн эдийн засаг,
 • Төрийн удирдлага,
 • Нутгийн удирдлага,
 • Аюулгүй байдал судлал,
 • Улс төрийн лидерийн имиж,
 • Улс төрийн коммуникаци
Дээш